x

İSTANBUL ULUSLARARASI SAĞLIK VE TURİZMİ DERNEĞİ
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok, No.153, K.2 Yeşilköy/İstanbul/Türkiye
Telefon: +90 (212) 465 88 64 ∙ Web: www.istusad.org ∙ E-Posta: info@istusad.org
Konu: Sağlık Turizmi Farkındalık Çalıştayı
Tarih: 26 veya 27 Haziran 2018 (1 gün)
Mekan: Ses/Görüntü kaydı, Sunum imkanı olan ort. 40 kişi kapasiteli bir mekan
Öneren: Emre Ali Kodan
Sebebi: Sağlık Turizmi Alanında farkındalığın artarak, özellikle kamuda bu işin önemine dair bir
çalışma yaparak, katkı sağlamak. Bazı sorulara kaynak olarak bilimsel bir yaklaşımla da bir referans
çalışma yapılması.

STK’nın önemi sektörlere değer katan çalışmalar da yapmak olduğu düşünülürse, hem bilimsel hemde
sahanın gerçekleri ile harmanlanmış hem bilgi veren yol gösteren hem de mevcut durumu bir yandan
belirlerken diğer yandan da hedef ve vizyonu oluşturmada buna doğru ilerlemede sağlık turizmi
alanında farkındalık çalıştaylarına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Dünya’da Sağlık Turizmi, Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Vizyonumuz ile İstanbul’un Mevcut Durum
Analizi ve Mevcut Payı üzerine bir çalıştay…

Çalıştayda sorular bir yandan (veriler ile veya bilimsel yaklaşım/makaleler ile) aranırken, saha
gerçeklerine ilişkin veriler de dikkate alınarak cevaplanacak maddeler;

1. Küresel olarak cevap vermek gerekirse; Sağlık Turizmi Nedir?
2. Seyahat eden kişi açısından Sağlık Turizmi nedir? Ne anlama gelmektedir? Ve ne
amaçlanmaktadır? (Seyahat eden turisti anlamak…)
3. Sağlık Turizminin çeşitleri ve bu alanın geniş olarak tarifi nedir?
(İlk 3 soru genel bilinenler olduğu için kısa kısa öz bilgiler ile geçilir)

4. Türkiye’nin Sağlık Turizmi vizyonu, misyonu nedir? Ne olmalıdır? Hangi çalışmalar vizyon ve
misyonu belirlemede yapılmıştır? Belirlemede paydaşlar hangi taraflar olmuştur ve hangi taraflar
olmalıdır?
5. Türkiye’de sağlık turizmi alanında Devletin mevcut rolü nedir,
6. Türkiye’de sağlık turizmi alanında Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri, Hekimler, Sağlık
Çalışanlarının rolü ve önemi (ne olmalı, nasıl olmalı ile bitmeli)
7. Türkiye’de sağlık turizmi alanında bu işi iş edinen aracı, turizm şirketi, acente, sigortacıların rolü
ve önemi (ne olmalı, nasıl olmalı ile bitmeli)
8. Türkiye’ye yabancı hasta gelen ülkelerin sıralaması ve tartışılması
9. Sağlık Turizmi açısından İstanbul’un rolü ve önemi
10. Veriler ile İstanbul ve İstanbul’un Sağlık Turizmi alt yapısı açısından mevcut durum analizi
(hastane, doktor sayıları, alt yapı, imkânlar vs.)
11. İstanbul’un tüm Türkiye’ye gelen yabancı hastalarında ki payı nedir, ne olmalıdır?
12. İstanbul’a hangi ülkelerden en fazla hasta gelmektedir, listesi
13. Sağlık Turizminde Yönetmeliğin değerlendirilmesi, ne bekliyoruz, ne olmalı.
(Bu konu birçok çalıştay yapılmış ve mevcut yürürlüğe henüz girmemiş yönetmelik hakkında
tartışmalar yaşandığından, bizim burada ki amacımız yine aynı tartışmayı gütmek değil, özetle
ne olmalı ve ne isteniyor sorularının herkes tarafından adilce değerlendirilip belirtilmesi.
İlgililer: Akademisyenler, Hastane Yöneticileri, Kamu Kurum Yöneticileri, Turizm ve Lojistik
firmaları, Sigorta Şirketleri, Otel Yöneticileri, Sağlık Turizmi Acenteleri/Aracı Kurumlar, Hukuk ve
Danışmanlar, İlgili Profesyoneller.