x

1500 Yıllık Değerlerimizin Hayat Bulacağı Sivil Toplum Kuruluşu ISTUSAD

VİZYON

Ulusal Ve Uluslararası Alanda Sağlık
ve Sağlık Turizminde Operasyonel ve
Akla İlk Gelen Akredite Sivil Toplum
Kuruluşu Olmak…

 

 

MİSYON

  • Türkiye’de Sağlık, Sağlık Turizmi ve Turizm’de sektöre değer katan eğitici vegeliştirici faaliyetler gerçekleştirmek,

 

  • Türkiye’nin tüm dünyaya sağlık ve turizm sektörünü tanıtıcı faaliyetlerde bulunarak ülkenin döviz kazandırıcı faaliyetlerine destek olmak,

 

  • Sektörel sorunları önemseyerek, kamu-özel arası çözümler önerip takibini gerçekleştirmek,

 

  • İlgili Sektörlerin eğitim sorunlarını akredite olmuş sertifikasyon programları ile desteklemek,

 

  • Sağlıkta milli ve yerli üretimi destekleyerek teşvik etmek,

 

  • Yerli veYabancı Hasta/HastaYakınlarının güven duyduğu bir STK olmak.