x

Temmuz 2017 yılında kuruluş aşamalarını başlattığımız İstanbul Uluslararası Sağlık ve Turizmi Derneği (İSTUSAD)’nin 6 aylık fikir alışverişi ve 6 ayrı aylık toplantılar sonucu kurduğumuz derneğimizin başta Sağlık Sektörü, Sağlık Turizmi ve Turizm sektörlerine hayırlı olmasını dilerim.

Sivil Toplum Kuruluşları kendi içlerinde birlik ve beraberliği sağladığı takdirde içinde bulunulan sektörlere ciddi artı değer katan yapılardır. Ülkenin menfaati doğrultusunda hareket edip, kamu ve özel kurum ve kuruluşların yanında olurken diğer yandan bu kurumlardan hizmet alan kesimin ise her türlü ihtiyacı ve olası sorunlarına karşı Sivil Toplum Kuruluşları varlığı ile önem arz etmektedir.

İSTUSAD; ülkemizin 2023 hedeflerinin öncelikli olması ile ülkemize gelen yabancı hastaların artmasına,ülkenin ilgi alanlarda tanıtımlarına ve dolayısı ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin verimli bir şekilde düzenlenmesine destek olmak istemektedir. Sadece yabancı hastalar değil, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ülkemizde ki mevcut sağlık hizmeti potansiyelinin farkında olmasını sağlayarak ülke içinde hangi hastane veya hangi doktora gitmeli endişesini yaşamadan kendilerine destek olmayı dahedefleyen bir STK olarak, ülke içinde güvenilir, referans gösterilen bir STK olma vizyonu bulunmaktadır.

Ülke içinde farklı şehirlerden İstanbul’a gelen hastaların sorunları ve çözüm için harcadıkları zamanın minimize edilmesi ve tüm ihtiyaçlarının dernek içindeki yetişmiş, profesyonel ve proaktif yapı içerisinde çözüm yolları bulma misyonunu da üstlenmektedir.

İSTUSAD; Sağlık’ta yerli ve milli üretimin yarınlar için ne kadar önemli olduğunu bilerek bu konuda da çalışmalarını yürütmeyiülkeye adeta bir vefa borcu olduğunun farkında olarak, yarınları stratejik bir yönetim ve planlama dâhilinde ele almak için tüm gayretleri göstermeye çalışacaktır.

Ülkemize sağlık hizmeti almaya gelmiş yabancıları henüz daha uçaktan indiklerinde başlayan sürecin turizm sektöründen bağımsız bir şekilde düşünülmemesi gerektiğini çok iyi farkına varmış ve turizm sektörünün tüm alt bileşenleri ile ortak işbirlikleri yapmak suretiyle bu alanında doldurulması noktasında çabaları da hep birlikte göstermeyi amaçlamaktadır.

Ülkemizin kalkınması bir birlik, beraberlik ve düzen içinde olduğu takdirde verimliliğin ne kadar artacağını bilerek tüm sektörel paydaşlarımızı, STK’larımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızı, özel sağlık sektöründe hizmet veren kurumlarımızı, hekimlerimizi, turizm sektörünün tüm alt bileşenlerini İSTUSAD ailesine dâhil olup birlikte çalışmaya çağırırken,2023, 2053 ve 2071 Türkiye’sinde gençlerimizi ve yarınlarımızı düşünerek hoş bir sadâ bırakmak üzere birlik ve beraberlik ile çalışalım diyorum.

Emre Ali Kodan

Kısa öz geçmiş için tıklayınız